WCZT

pl | en

Technologie Chemiczne i Nanotechnologie

Laboratoria badań optymalizacyjnych, syntezy nowych związków chemicznych oraz badania przebiegu reakcji chemicznych (syntezy w warunkach specjalnych, laboratorium syntez pod wysokim ciśnieniem oraz w warunkach ciekłego i nadkrytycznego ditlenku węgla, unikalne układy reakcyjne, reaktor fluidalny).
Hale technologiczne pozwalające na prowadzenie syntezy chemicznej i procesów przetwórstwa polimerów w skali semi-technicznej i symulowanie procesów przemysłowych (wielkogabarytowa, szklana aparatura chemiczna, wyposażenie służące do przetwórstwa polimerów).
Laboratoria i aparatura analityczna służąca do analizy szerokiego spektrum parametrów w oparciu o wszystkie podstawowe techniki instrumentalne. Laboratoria analityczne umiejscowione na terenie budynku B stanowią uzupełnienie dla budynku C, a zlokalizowana w nich aparatura służy do podstawowej analizy ilościowej, jakościowej i oceny właściwości przygotowywanych na miejscu prób. Wyposażenie obejmuje wszystkie podstawowe techniki analityczne takie jak: spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia UV-Vis, chromatografia flash i chromatografia cieczowa (HPLC) oraz chromatografia gazowa i cieczowa z detekcją masową (GC-MS i LC-MS). Ponadto laboratoria wyposażone są w aparaturę do kompleksowej analizy mechanicznej, termicznej, termomechanicznej i reologicznej. Budynek B przygotowany jest także do prowadzenia szerokiej gamy badań właściwości elektrochemicznych otrzymanych materiałów.

 

artykuły powiązane

SEMINARIUM NAUKOWE W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Profesor Bogdan Marciniec uprzejmie zaprasza na kolejne Seminarium w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, które odbędzie się w dniach 26 i 27 czerwca 2017 roku w sali 111 (I piętro, budynek D) przy ul. Umultowskiej 89C. zobacz więcej »

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wyjątkowa okazja, aby zobaczyć przestrzenie WCZT, a także dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności. zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.