Przejdź do treści

Aktualności

Kolejny sukces pracowników Zwierzętarni CZT UAM

Z dumą informujemy, że 24 kwietnia 2023 r. Zwierzętarnia Centrum Zaawansowanych Technologii UAM pod kierownictwem mgr inż. Adama Plewińskiego uzyskała certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań właściwości toksycznych.

Otrzymany certyfikat potwierdza fakt spełnienia najwyższych europejskich norm jakości prowadzonych badań, czyli zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

Certyfikat wydało Biuro ds. Substancji Chemicznych w Łodzi. Jest to centralny organ administracji rządowej bezpośrednio nadzorowany przez ministra zdrowia.

Zapraszamy do współpracy podmioty chcące realizować badania przedkliniczne z wykorzystaniem modeli in vivo w zakresie badań właściwości toksycznych.

Za koordynację całości prac związanych z uzyskaniem przez Zwierzętarnię CZT UAM akredytacji odpowiedzialni byli:

👦mgr inż. Adam Plewiński – Kierownik Zwierzętarni CZT UAM/Kierownik Laboratorium Badawczego - System Zarządzania Jakością - DPL

👩mgr Katarzyna Sołtysiak – Kierownik ds. Jakości - System Zarządzania Jakością- DPL.

 

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy.

 

certyfikat

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM