Przejdź do treści

Aktualności

Wizyta delegacji chińskiej w naszym Centrum

W naszym Centrum ma miejsce wizyta delegacji chińskiej z City University of Hong Kong, w składzie:
Professor Chun-Sing LEE - Dean, College of Science, Chair Professor of Materials Chemistry
Professor Hua ZHANG - Herman Hu Chair Professor of Nanomaterials, Department of Chemistry
Dr. Xianpeng HU - Associate Professor, Department of Mathematics
 
Celem wizyty jest podpisanie umowy bilateralnej pomiędzy uczelniami, która ma zainicjować współpracę naukową i wymianę kadry.
Umowa została podpisana  przez Prof. Lee oraz Jego Magnificencję Rektor Bogumiłę Kaniewską.
Kolejny gość Prof. Zhang, który dzisiaj ma wykład został zaproszony w ramach organizowanej przez prof. dr hab Artura Stefankiewicza serii wykładów AMU Invited Lecture Series in Functional Nanomaterials. Seria tych wykładów finansowana jest przez ID UB UAM.
Prof. Zhang jest najlepiej cytowanym chemikiem ostatnich lat - index H = 167 (ponad 100 tys. cytowań).
 
Profesor Artur Stefankiewicz wraz z swoim zespołem naukowo - badawczym dokonują wymiany studenckiej i aplikują o wspólny grant naukowy z zespołem Prof. Zhanga.
 
Ponadto w naszym Centrum odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Dyrektor Centrum profesor Bronisław Marciniak, Dziekan Wydziału Chemii profesor Maciej Kubicki, Dyrektor Szkoły Doktorskiej nauk ścisłych profesor Piotr Pawluć oraz profesor Artur Stefankiewicz.
Spotkanie dotyczyło współpracy naukowej i wspólnych programów badawczych dla naszych pracowników. 
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM