Przejdź do treści

Aktualności

Profesor Bronisław Marciniak odznaczony Medalem im. Marii Skłodowskiej - Curie

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej - Curie Pan Profesor dr hab. Bronisław Marciniak został odznaczony Medalem im. Marii Skłodowskiej - Curie jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii.

Uroczyste wręczenie Medalu miało miejsce 22 września b.r. podczas XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badan Radiacyjnych w Gliwicach. W pierwszym dniu zjazdu laureat medalu przestawił wykład pt. „Photo- and radiation-induced oxidation of methionine- containing peptides. From short-lived intermediates to stable products”, podsumowujący swoje badania w tej ważnej tematyce.

Medal imienia patronki Towarzystwa ustanowiono na mocy decyzji Zarządu Głównego PTBR z dnia 20 marca 1980 r. Medal odlewany w brązie zaprojektował nieżyjący już warszawski artysta plastyk Józef Markiewicz. W 1997 r. jego nową matrycę wykonała rzeźbiarka Hanna Jelonek. Na jego awersie umieszczono podobiznę Marii Skłodowskiej-Curie i sentencję "sint sua praemia laudi" (niech zasługa zyskuje właściwą sobie nagrodę), a na rewersie symboliczne promieniowanie alfa, beta i gamma emitowane przez grudkę metalu imitującego materiał promieniotwórczy. Również na rewersie grawerowany jest numer medalu oraz imię i nazwisko laureata. Medale nadawane sa wybitnym polskim uczonym, zasłużonym w dziedzinie badań radiacyjnych oraz uczonym zagranicznym, którzy ponadto przyczynili się do rozwoju badań radiacyjnych w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy Panu profesorowi.

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM