Przejdź do treści

Aktualności

Prestiżowa nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego przyznana Panu Profesorowi Bogdanowi Marcińcowi!

Szanowni Państwo,
 
Z przyjemnością informuję, że Rada Polskiej Akademii Umiejętności przyznała w roku 2022 prestiżową nagrodę im. Profesora Adama Bielańskiego Panu Profesorowi Bogdanowi Marcińcowi za "Wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii i katalizy związków krzemu i nową strategię syntezy reagentów metaloorganicznych i (nano)materiałów".
 
Nagroda została wręczona Panu Profesorowi w dniu 11 czerwca 2022 r. na uroczystym posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
 
Poniżej link z Platformy Wymiany Naukowej PAU do informacji o przyznanej nagrodzie wraz z 20 min. prezentacją wykładu popularno-naukowego na temat nagrody.
 
Cieszymy się z nagrody dla Pana Profesora i serdecznie GRATULUJEMY!
 
Profesor dr. hab. Bronisław Marciniak
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM