Przejdź do treści

Aktualności

Prof. Piotr Pawluć otrzymał status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou

Prof. Piotr Pawluć z Zakładu Chemii Metaloorganicznej jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów. Celem współpracy naukowej z grupą prof. Peng-Xin Zhou z The Northwest Normal University jest opracowanie nowych katalizatorów stosowanych w syntezie związków krzemoorganicznych – 
mówi prof. Pawluć. Związki krzemoorganiczne i ich pochodne zajmują ważną rolę w gospodarce i życiu codziennym człowieka, gdzie znajdują wiele praktycznych zastosowań, między innymi jako składniki środków czystości, kosmetyków, dodatków do artykułów spożywczych, aż po bardziej spektakularne zastosowania w medycynie, elektronice, przemyśle samochodowym czy lotniczym. Zdecydowana większość z nich jest otrzymywana w procesach katalitycznych, najczęściej w obecności kompleksów metali szlachetnych. Wysoka cena katalitycznie aktywnych metali (np. platyny) oraz brak możliwości ich powtórnego wykorzystania w procesach technologicznych, skłaniają do poszukiwań, alternatywnych, tańszych oraz posiadających zbliżoną efektywność katalizatorów opartych na innych pierwiastkach. Wspólnie z naukowcami z Chin zamierzamy prowadzić badania nad zastosowaniem kompleksów metali szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie, takich jak żelazo, kobalt i nikiel w procesie hydrosililowania alkenów i alkinów – jednej z najpopularniejszych reakcji prowadzącej do otrzymywania związków krzemoorganicznych. Obecnie kluczowym wyzwaniem stają się zagadnienia związane z optymalizacją reakcji katalitycznych, tzn. poszukiwaniem sposobów na to, by były one przeprowadzane w sposób bezpieczny dla środowiska, łączyły wysoką wydajność i selektywność z możliwością ich prowadzenia w łagodnych warunkach. Poszukiwanie nowych, prostych w syntezie i znacznie tańszych analogów kompleksów pierwiastków szlachetnych zawierających inne metale przejściowe jest obecnie jednym z priorytetowych kierunków badań w katalizie. fot. Adrian Wykrota
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM