Przejdź do treści

Aktualności

Wspaniała nowa publikacja wynikiem odbytego stażu.

Praca zespołu prof. UAM dr hab. Beaty Dudziec we współpracy z grupą badawczą prof. Carmeli Aprile z Universytetu w Namur (Belgia) pt.: Double-Decker Silsesquioxanes Self-Assembled in One-Dimensional Coordination Polymeric Nanofibers with Emission Properties właśnie ukazała się w ACS Appl. Mater. and Interfaces,
???
Opublikowana praca jest wynikiem odbytego 3-mc stażu doktorantek Katarzyny Mituły oraz Julii Duszczak w grupie badawczej prof. Carmeli Aprile.
Publikacja dotyczy modyfikacji oraz zastosowania pochodnych silseskwioksanów typu DDSQ jako ligandów wybranych metali przejściowych tj. Zn2+, Fe2+ oraz Eu3+, tworzących jednowymiarowe polimery koordynacyjne.
Serdecznie gratulujemy.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM