Przejdź do treści

Aparatura

Bruker Ascend™ 600 MHz

Bruker Ascend™ 600 MHz

wyposażony w:

CryoPlatform™ Prodigy, która pozwala na 2-3-krot-ny wzrost czułości w stosunku do klasycznych sond działających w temperaturze pokojowej (pomiary w fazie ciekłej), szerokopasmową sondę, 5 mm, ‚BBFO SMART probe’ (pomiary w fazie ciekłej), sondę VTN CP/MAS (pomiary w fazie stałej). 

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM