Przejdź do treści

Aktualności

List Dyrektora do pracowników i osób wykonujących badania w CZT UAM

List Dyrektora do pracowników i osób wykonujących badania w CZT UAM
Szanowni Państwo,
Niniejszym informuję, iż CZT UAM przez najbliższe dwa tygodnie pracować będzie w trybie określonym w Komunikacie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie do 31.10. 2020r., a mianowicie:
1.Wszystkie niekontrolowane wejścia do budynku (bez portierni) powinny zostać niezwłocznie zamknięte.
2.Osoba wchodząca do obiektu powinna:
a) mieć zasłonięte usta i nos;
b) zdezynfekować ręce;
c) poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała.
3. Portier odmawia wstępu do budynku osobie, której temperatura ciała wynosi co najmniej38°C lub osobie, która nie spełnia warunków a) i b).
4. Wszystkie osoby poruszające się w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole, toalety, biblioteki, sale dydaktyczne, etc.) i opuszczające stanowisko pracy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
5. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu.
6.Dopuszcza się korzystanie z ogólnodostępnych szatni bez obsługi.
7. W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wprowadza się pracę w trybie rotacyjnym, przy czym kierownik jednostki zobowiązany jest zorganizować pracę w taki sposób, by zapewnić prawidłową realizację zadań.
8. W miejscach pracy należy ograniczyć obecność osób postronnych(tylko jedna osoba obsługiwana) i zminimalizować czas bezpośredniego kontaktu.
9. Osoby zakażone powinny niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego, który następnie informuje prorektora ds. kadr i rozwoju.
Prof. Bronisław Marciniak
Dyrektor CZT UAM
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM