Przejdź do treści

Aktualności

CZT UAM na VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

W poniedziałek 24 września prof. Bogdan Marciniec odebrał Polską Nagrodę Innowacyjności 2018 W dniach 24 i 25 września 2018 roku w Poznaniu odbył się VI Polski Kongres Przedsiębiorczości, który dostarczył niecodzienną możliwość rozmów o przyszłości polskiej gospodarki. W trakcie Kongresu ponad 1000 uczestników z całego kraju – przedsiębiorców, naukowców, samorządowców debatowało na tematy związane z biznesem, nauką oraz samorządami. Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Przedsiębiorczości. W ramach 26 paneli dyskusyjnych uczestnicy poruszali zagadnienia związane między innymi z instrumentami wsparcia biznesu, innowacjami, rozwojem samorządów, cyfryzacją, medycyną, energetyką, rynkiem pracy w Polsce, szkolnictwem wyższym, inwestycjami czy inteligentnym transportem publicznym. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczący szkolnictwa wyższego dla nowoczesnej gospodarki, podczas którego poruszono zagadnienia dotyczące najnowszej reformy, kształcenia dualnego, współpracy z biznesem i niżu demograficznego. Podczas pierwszego dnia Kongresu w Sali Ziemi MTP wręczano statuetki Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018, którą w imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii UAM odebrał prof. Bogdan Marciniec. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. Polska Nagroda Innowacyjności jest programem gospodarczym prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju. Doceniany był także sposób wykorzystywania środków z Unii Europejskiej, które stymulują rozwój oraz postęp technologiczny polskich firm i przedsiębiorstw, skupionych wokół innowacyjnych działań na rzecz polskiej gospodarki Kongres przyciągnął uwagę szerokiego grona ekspertów ds. gospodarki, przedsiębiorców, naukowców, samorządowców, przedstawicieli agencji rządowych oraz mediów w skali ogólnopolskiej. Uczestnicy wydarzenia, dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem wypracowali wiele istotnych wniosków, które staną się podwaliną kolejnych dyskusji dotyczących rozwoju gospodarczego. Główną osią zorganizowanego Kongresu był trójpodział polskiej gospodarki: biznes-nauka-samorząd. Doświadczenie uczestników oraz ich zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki jest dla organizatorów Kongresu gwarantem merytorycznej dyskusji jaka miała miejsce podczas tegorocznej edycji zorganizowanej na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Stoisko Centrum Zaawansowanych Technologii UAM było jednym z największych i budziło spore zainteresowanie uczestników Kongresu. Zaprezentowano obszary działalności Centrum skupione wokół Laboratoriów Biotechnologicznych i uruchomioną w tym roku Zwierzętarnią, Laboratoriów Badań Materiałowych i Regionalnej Aparatury, Laboratoriów Technologii Chemicznych i Nanotechnologicznych oraz Zespołu Hal Technologicznych, w tym Centrum Druku 3D i Materiałów kompozytowych przy Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. Jesteśmy nastwieni na synergię nauki i biznesu, ponieważ tej współpracy wciąż brakuje – podkreśla prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Chcemy skupiać fachowców z różnych dyscyplin naukowych, a zarazem rozwijać kontakty z przemysłem branży applied chemicals and biochemicals tak, aby powstawały projekty badawcze zintegrowane z rzeczywistymi potrzebami współczesnego biznesu – dodaje. Zaproponowane mocne akcenty z całej oferty Centrum wpisały się we współczesny nurt współpracy pomiędzy przemysłem, nauką i samorządem, który jest jedynym możliwym środkiem do poprawy naszej gospodarki. Udział w Kongresie był zatem doskonałą okazją do zaproponowania ciekawych, nowatorskich rozwiązań – między innymi tych z wykorzystaniem pieniędzy unijnych.

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM