Przejdź do treści

Aktualności

Sukcesy grantowe naukowców z CZT UAM

Dr inż. Jędrzej Walkowiak został laureatem prestiżowego grantu BEETHOVEN Classic 3 na polsko – niemiecką współpracę naukową. Ten międzynarodowy grant przyznawany jest przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) i będzie realizowany w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM oraz w Institut für Technische und Makromolekulare Chemie RWTH Aachen, jednej z najlepszych uczelni w Niemczech, posiadającej status doskonałości. Kierownikiem niemieckiej części projektu jest prof. dr. Walter Leitner (obecnie profesor w ITMC RWTH Aachen i dyrektor Instytutu Maxa-Plancka - MPI for Chemical Energy Conversion). Tematem grantu jest „Katalityczne hydrosililowanie w układzie SILP/scCO2 - innowacyjne podejście do redukcji i funkcjonalizacji alkinów, imin oraz związków karbonylowych”. Badania zaplanowane w projekcie dotyczą nowatorskiego podejścia do realizacji procesów hydrosililowania związków nienasyconych w obecności molekularnych kompleksów metali przejściowych immobilizowanych m.in. w filmie cieczy jonowej naniesionej na krzemionkę (SILP – Supported Ionic Liquid Phase). Zastosowanie dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym (scCO2) wraz z efektywną immobilizacją katalizatorów pozwoli na tworzenie selektywnych i zrównoważonych procesów hydrosililowania w warunkach przepływowych. Projekt skupiony będzie na zrozumieniu oddziaływań pomiędzy wszystkimi skalami procesu: molekularną (interakcje miedzy katalizatorem, rozpuszczalnikiem i reagentami), mezoskalą (rozwój efektywnej strategii separacji) i makroskalą (proces jako całość́, kompleksowy schemat, wraz z monitorowaniem jego postępu w rzeczywistym czasie reakcji). Współpraca pomiędzy ITMC RWTH oraz CZT UAM realizowana jest w zespole dr Walkowiaka od czasu jego stażu podoktorskiego w grupie prof. Leitnera i kontunuowania jest z sukcesem w ramach grantu Sonatina 3, którego kierownikiem jest dr Jakub Szyling, grantów DAAD i Etiuda 8, których laureatką jest doktorantka Kinga Stefanowska. Prof. Walter Leitner i dr Giancarlo Francio zaangażowani w realizację tych projektów, są światowej sławy ekspertami m. in. z zakresu Zielonej Chemii, katalizy i procesów w warunkach przepływowych. Na realizację projektu po stronie polskiej Narodowe Centrum Nauki przyznało 1 749 000 PLN. Serdecznie gratulujemy!
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM