Przejdź do treści

Aktualności

Od nanotechnologii miękkiej do nanomedycyny i badań biologicznych

W dniu dzisiejszym w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM mieliśmy przyjemność gościć Pana doktora nauk przyrodniczych Sergio Enrique Moya z Hiszpanii oraz Pana doktora Gabriela Fenteany z Węgier. Pan doktor Sergio Enrique Moya przybliżył działalność naukową, której przewodniczy: „W naszej grupie wykorzystujemy miękkie materiały (polielektrolity, lipidy, białka, glikany itp.) w nanofabrykacji oraz jako część materiałów hybrydowych do opracowywania powłok powierzchniowych oraz inżynierii i wytwarzania nanocząstek, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań biomedycznych.” Przedstawiono różne aspekty pracy, takie jak zastosowanie wielowarstwowych polielektrolitów do kontrolowania adhezji komórek, wytwarzanie supramolekularnych zestawów poliaminofosforanowych do wyciszania i dostarczania RNA2, rozwój powłok antybakteryjnych, wytwarzanie mikrocząstek białkowych do transportu tlenu itp. Zaprezentowano najnowsze prace grupy badawczej Pana doktora Moya dotyczące fluorescencyjnej spektroskopii korelacyjnej, pokazujące, w jaki sposób chemia powierzchni nanocząstek wpływa na translokację, agregację i tworzenie koronowe nanocząstek. Pokazano eksperymenty in vivo w celu śledzenia degradacji nanocząstek w modelach zwierzęcych. Naukowcy z CZT UAM oraz z Wydziału Chemii UAM z przyjemnością wysłuchali interesujących prelekcji. Dziękujemy za interesujące wykłady!

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM