Przejdź do treści

Aktualności

SELVITA SA w laboratoriach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

Spółka Selvita S.A. otwiera swój oddział w laboratoriach chemicznych Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu, w którym realizowane będą badania na zlecenie największych światowych koncernów farmaceutycznych i chemicznych.

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2016 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawarł umowę ze spółką Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie na wynajem laboratoriów w budynkach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT). Umowa została zawarta w związku z decyzją spółki o uruchomieniu swojego oddziału w Poznaniu. Podpisana umowa nie spełnia kryteriów kwotowych umowy znaczącej dla spółki, ale jest istotnym elementem dla jej dalszego trwałego rozwoju. Oddział będzie świadczył usługi badawcze oraz realizował projekty badawczo-rozwojowe, w tym we współpracy z jednostkami naukowymi. Początkowo w laboratoriach o powierzchni 500 m. kw. znajdzie zatrudnienie ok. 50 naukowców, którzy będą mieli również możliwość korzystania ze specjalistycznej infrastruktury badawczej dostępnej w ramach infrastruktury WCZT. Spółka będzie poszukiwać głównie specjalistów i absolwentów wydziałów chemicznych oraz biologicznych. Zlokalizowanie oddziału spółki w Poznaniu zwiększy możliwości współpracy ze środowiskiem naukowym miasta Poznania poprzez dalsze wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze. Otwarcie oddziału w WCZT planowane jest na wrzesień 2016 roku i stanowi realizację jednego z celów strategicznych spółki.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM