Przejdź do treści

Aktualności

Uroczyste otwarcie laboratoriów Selvity

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych rozpoczęła działalność w laboratoriach WCZT.

Biotechnologiczny czempion otworzył laboratoria w Poznaniu

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie prowadząca w Stanach Zjednoczonych badania kliniczne nowego potencjalnego leku na ostrą białaczkę szpikową, rozpoczęła działalność w laboratoriach na terenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT).

Krakowska firma planuje zatrudnić w pierwszych miesiącach nawet 50 osób – głównie absolwentów poznańskich uczelni – i sukcesywnie zwiększać zatrudnienie. Początkowo powierzchnia badawcza wyniesie 500 m².

Zespół będzie realizował badania na zlecenie największych światowych koncernów farmaceutycznych i chemicznych.

Siedziba firmy w Krakowie dysponuje 3 200 m² laboratoriów. Firma zatrudnia obecnie ponad 380 osób, z czego ok. 1/3 posiada stopień doktora. Posiada biura w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
________________________________________________________________________________

Selvita planowała otwarcie poznańskiego oddziału Selvity od ponad roku. W połowie 2016 r. firma rozpoczęła rekrutację pracowników.

Szukając alternatywnej dla Krakowa lokalizacji dla naszych laboratoriów rozważaliśmy kilka miast. Wybraliśmy Poznań ze względu na fantastyczny potencjał naukowy oraz doskonałą infrastrukturę badawczą w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii – mówi dr Mirosława Zydroń, Członek Zarządu Selvity. – Fundament poznańskiego zespołu będą tworzyły osoby pochodzące z tego regionu, które od dłuższego czasu pracowały w naszych laboratoriach w Krakowie. Jednocześnie w wyniku przeprowadzonej w ubiegłym roku rekrutacji wybraliśmy najlepszych kandydatów i zaprosiliśmy ich do stolicy Małopolski, gdzie mieli okazję wdrożyć się w naszą organizację przed rozpoczęciem pracy w docelowym miejscu – dodaje.

Cieszymy się, że Selvita postanowiła otworzyć swój drugi oddział właśnie Poznaniu. To pokazuje, że firma docenia wysoko wykwalifikowanych pracowników, jakimi dysponuje poznański rynek pracy, a dzięki którym będzie mogła dynamicznie się rozwijać. Mamy nadzieję, że przykład Selvity będzie stanowił zachętę do zainwestowania w Poznaniu także dla innych firm prowadzących działalność badawczą - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski.

Lokalizacja Selvity – europejskiego koncernu biotechnologicznego na terenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) jest znakomitą ilustracją misji tego Centrum, mającej na celu utworzenie multidyscyplinarnego ośrodka  w dziedzinie  zaawansowanych technologii „Materiały i Biomateriały”, w którym realizowane są duże projekty badawcze, badawczo-rozwojowe we współpracy zarówno w ramach programów UE (Horizon), jak i polskich zarządzanych przez NCN i NCBR, a także we współpracy z czołowymi ośrodkami B+R polskich i międzynarodowych koncernów oraz małych i średnich firm. Właśnie dlatego WCZT zwane także Poznańską Dolina Krzemową zostało wyróżnione w 2016 r. przez redakcje Monitora Rynkowego i Monitora Biznesu Eurosymbolem Synergii Nauki i Biznesu – mówi prof. Bogdan Marciniec, Dyrektor i inicjator utworzenia WCZT.

Selvita planuje zatrudnić w pierwszych miesiącach w Poznaniu ok. 50 osób – głównie chemików, a w późniejszym okresie również biologów – i co najmniej podwoić tę liczbę do końca 2018 r. Do tego czasu powierzchnia laboratoriów w WCZT sięgnąć ma 1 000 m².

Siedziba Selvity i główne laboratoria mieszczą się w Krakowie. Ich powierzchnia wynosi obecnie 3 200 m². Selvita planuje również budowę w Krakowie Centrum Rozwoju Leków – kompleksu laboratoriów, w którym w 2019 r. po pierwszym etapie realizacji powstanie przestrzeń laboratoryjna zdolna pomieścić 300, a docelowo – po kilku latach i rozbudowie – nawet 1 000 naukowców.

Skala biznesu Selvity z roku na rok dynamicznie rośnie. Przychody firmy w ostatnich kilku latach wzrastają średnio co roku o ok. 50 proc. i w roku 2016 przekroczyły 66 mln zł. Równie szybko zwiększa się zatrudnienie, które wynosi obecnie ponad 380 osób. W 2015r. Selvita otworzyła biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie – w regionach Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

- Blisko 90 proc. przychodów Selvity pochodzi obecnie od klientów zagranicznych, przede wszystkim z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Po bezpośredniemu zaistnieniu na największych światowych rynkach liczba zleceń dodatkowo wzrosła, dzięki czemu stale zwiększamy zatrudnienie w naszej firmie – tłumaczy Mirosława Zydroń.

Na początku poznański obiekt będzie przede wszystkim realizował zlecenia usługowe, ale docelowo ma zostać „drugim płucem Selvity”, aktywnie uczestnicząc w prowadzonych projektach innowacyjnych.

- Świadczymy usługi dla firm z całego świata, przede wszystkim z sektora medycznego i chemicznego. Wśród nich znajduje się siedem z dziesięciu największych koncernów farmaceutycznych. Posiadamy jednocześnie portfel kilkunastu własnych projektów innowacyjnych, w ramach których opracowujemy nowe, oryginalne leki, głównie na raka. Część z nich realizujemy we współpracy z takimi koncernami jak Merck, Menarini, czy H3 Biomedicine – mówi Mirosława Zydroń.

Poznański oddział Selvity zostanie zlokalizowany w WCZT na terenie Kampusu Morasko.

- Planujemy blisko współpracować z poznańskim środowiskiem akademickim i biurami karier wyższych uczelni. Zależy nam na nawiązaniu współpracy z najlepszymi młodymi naukowcami – deklaruje Mirosława Zydroń.

Rok 2017 jest przełomowym okresem w rozwoju Selvity, za sprawą opracowywanego od kilku lat w laboratoriach firmy związku SEL24, potencjalnego polskiego innowacyjnego leku onkologicznego na ostrą białaczkę szpikową (ang. acute myeloid leukemia, AML). W marcu br. pierwszy pacjent otrzymał związek w ramach badania I/II fazy klinicznej, które prowadzone jest aktualnie w kilku wyselekcjonowanych ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Jest to prawdopodobnie pierwszy w historii polskiej branży biotechnologicznej przypadek, kiedy oryginalna substancja stworzona w polskich laboratoriach została podana pacjentom w najbardziej zaawansowanych na świecie w zakresie badań klinicznych amerykańskich szpitalach. Niedługo później, Selvita zawarła globalną umowę licencyjną dotyczącą współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji związku SEL24 z Grupą Menarini, jednym z 40 największych koncernów farmaceutycznych na świecie.
___________________________________________________________________________

O Selvicie

Selvita jest jedną z największych w Europie, polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.

Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 380 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Epidarex Capital, Nodthera, Menarini Group.

W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

Więcej informacji: www.selvita.com

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM